02
آگوست

حواله بانکی از طریق حساب

5/5 - (4 امتیاز)

 

همانطور که می دانید حواله دستور پرداختی است که با درخواست مشتری، توسط یک بانک یا موسسه مالی به شعبه های دیگر آن موسسه ارسال می شود تا اقدام به پرداخت وجه مورد نظر، به مشتری صورت گیرد. حال ممکن است این حواله توسط دو شعبه از یک موسسه در داخل کشور صورت گیرد و یا یک شعبه در داخل کشور، این درخواست را از شعبه دیگرش در خارج از کشور داشته باشد.

در صورتی که شما صاحب یک حساب بین المللی باشید، می توانید با ارائه مشخصات حساب خود، درخواستی مبنی بر انتقال وجوه مورد نظرتان از یک شعبه موسسه مالی در کشور را به شعبه ی دیگر آن در خارج از کشور ارسال نمایید.