ثبت نام آزمون OET
29
آوریل

ثبت نام آزمون OET

آزمون OET (Occupational English Test) یک آزمون انگلیسی زبان برای متخصصان مراقبت های بهداشتی است. این مهارت ارتباطات زبانی متخصصان مراقبت های بهداشتی را که مایل به ثبت نام...

ادامه مطلب