ثبت نام آزمون PTE
07
مه

ثبت نام آزمون PTE

آزمون PTE (Pearson Language Tests) که به ارزیابی و اعتبار سنجی استفاده از زبان انگلیسی برای غیر انگلیسی زبانان، می پردازد شامل PTE Academic ، PTE General  و PTE...

ادامه مطلب