02
آگوست

حواله بانکی از طریق حساب

5 / 5 ( 4 امتیاز )   همانطور که می دانید حواله دستور پرداختی است که با درخواست مشتری، توسط یک بانک یا موسسه مالی به شعبه های...

ادامه مطلب