پرداخت هزینه سفارت آمریکا
14
مه

پرداخت هزینه سفارت آمریکا

اکثر متقاضیان، از جمله کودکان، برای شروع درخواست ویزای آمریکا (ایالات متحده)، مجبور به پرداخت هزینه ویزا Machine Readable Visa (MRV) هستند. این هزینه با حکم دولت ایالات متحده،...

ادامه مطلب