08
ژوئن

گواهینامه رانندگی بین المللی

  گواهینامه رانندگی   گواهینامه یا تصدیق رانندگی، مدرکی است که پس از گذراندن دوره آموزشی و آزمون مربوطه، جهت رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مانند موتور سیکلت، اتومبیل،...

ادامه مطلب