پرداخت هزینه سفارت دانمارک
14
مه

پرداخت هزینه سفارت دانمارک

در صورتی که قصد دارید برای اقامت دانمارک یا دریافت ویزای تحصیلی، کاری یا توریستی اقدام کنید، نیاز است که از سفارت دانمارک وقت بگیرید و برای مصاحبه اقدام...

ادامه مطلب